Solární systémy

  Hlavním důvodem investovat do solárního systému, jsou stoupající náklady na výrobu energií, které každoročně
zaplatíme ze své peněženky.
Investice, kterou sluneční kolektory jistě představují, se Vám postupně
vrátí v podobě ušetřených výdajů na ohřev vody, vytápění a bazénu.
Solární systém Vám pokryje kompletní
spotřebu teplé vody od května do září ( celkově za rok  -  až dvě třetiny tepelné energie pro ohřev vody ).
Pro 4-člennou domácnost potřebujete pouhé dva kolektory a zásobník o objemu 200-300 litrů.               

  

Jak funguje solární systém?

Sluneční záření dopadá na plochu solárního kolektoru, který je  instalovaný na střeše.
V absorbéru se přemění na teplo, které následovně odebere teplonosné médium ( nemrznoucí směs ) a
je čerpadlem ( v uzavřeném okruhu ) odváděna do solárního zásobníku.
V tomto zásobníku je tepelná energie předávána pitné vodě nebo alternativně
také topné vodě topení, popřípadě do bazénu ( přes výměník ).


   

 

Podle toho, kdy chceme používat solární ohřev, volíme typ kolektoru. Pokud je to pouze na sezónní
ohřev bazénu, postačí nám levnější kolektory, které mají nižší vlastnosti a účinnost.
Pro celoroční ohřev TUV a přitápění, už volíme dražší a kvalitnější kolektory.
Především typy trubicových kolektorů, které dosahují energetických zisků i z difúzního záření, když
je slunce za mrakem.