Kotelny

 Kondenzační kotel

Přednostní je úsporný provoz a vysoká účinnost ( oproti klasickým kotlům vyšší o 15 až 30 procent ).
Pomocí tzv. kondenzačního výměníku využívá odpadní teplo ze spalin.
Ve spalinách vznikají hořením plynu vodní páry, které z kotle bez tohoto výměníku odejdou komínem do vnějšího ovzduší.
V kondenzačním kotli se spaliny v kondenzačním výměníku ochlazují pomocí ochlazené vratné vody
z topení, zkondenzují a předají část tepelné energie topné vodě.  
Ve spojení s inteligentní ekvitermní regulací vytápěcího systém se dále zvýší nejen úspora energie, ale i komfort bydlení.
            


Elektrokotel

Výhodou je nižší počáteční investice a díky nízké sazby za elektrickou energii ( až 20 hodin denně )
se kompenzují vyšší provozní náklady na topení, popř. ohřev TUV. Můžeme ho použít i jako sekundární
zdroj tepla např. v kombinaci se solárním systémem nebo s kotlem na pevné paliva.

 Tepelné čerpadlo

Dělíme je podle použitých nízkoteplotních zdrojů, na systémy: vzduch/voda, země/voda, voda/voda.
Nejpoužívanější princip tepelného čerpadla je v uzavřeném chladícím okruhu se čtyřmi
      hlavními komponentami ( kompresor, expanzní tryska a dva výměníky – kondenzátor a výparník ).             

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která „přečerpávají“ teplo z nízkoteplotních zdrojů na teplotu
použitelnou k dalšímu využití. Ekonomická představa -  na celou domácnost pro vytápění a ohřev teplé
vody je to přibližně 1/3 až ¼ elektřiny a zbývající podíl je pak zcela zdarma.        


Peletový kotel

V principu jsou si kotle na pelety hodně podobné. Většinou mají v horní části zabudovaný zásobník
na pelety, z kterého jsou podle požadavku transportovány samospádem, popř. šnekovým
či pneumatickým dopravníkem do speciálního hořáku, kdy se působením horkovzdušného
zapalovače samy vznítí. Dávkování je automatické - podle požadovaného výkonu.
Hořáky se liší podle toho, jaké druhy paliva budeme v kotli spalovat - a na správné
volbě také závisí efektivnost topení
. Pelety se vyrábějí z dřevěných pilin či hoblin a lisují se
za vysokého tlaku. Mají válcový tvar s průměrem od 4 do 20 mm a délku 5 až 30 mm.

 

 
                  

 Kotel na pevná paliva, akumulační nádrž

 Hlavním úkolem akumulační vyrovnávací nádrže je ukládání přebytečné tepelné energie vzniklé při
procesu spalování, kdy můžeme najednou hromadit tepelnou energií z více zdrojů tepla
( např. kotel na pevné paliva + krbová vložka s výměníkem + sluneční kolektory )...

V současné době máme široký výběr různých typů kotlů na pevné paliva ( Viadrus, Atmos, Dakon ).
Hlavně záleží na palivu, které požadujeme spalovat ( uhlí, koks, brikety, dřevo, pelety nebo štěpky ).